Pers en media

Pers en media zijn bij ons ten allen tijde welkom tijdens onze evenementen en wedstrijden. Personen die beschikken over perskaart, en ook in dieAuto hoedanigheid aanwezig zijn, hebben automatisch toegang. Deze moet men bij de ingang kunnen tonen.

Personen die niet over een perskaart beschikken en zich in die hoedanigheid toegang willen verschaffen tot onze evenementen dient dit vooraf aan ons kenbaar te maken. Dit kan men doen via de contactpagina.

Wel dient een ieder de volgende regels in acht te nemen:

 • Men dient zich ten allen tijde te meldden in de jurywagen, of in elk geval bij een bestuurslid
 • Aanwijzingen van medewerkers dienen opgevolgd te worden
 • Het betreden van het terrein geschied volledig voor eigen risico
 • AutoSport Groningen is nimmer aansprakelijk voor schade of letsel aan goederen of personen, ongeacht hoe deze is ontstaan
 • Het betreden van de wedstrijdbaan is alleen toegestaan op aanwijzing van baanofficials
 • Gebieden die verboden zijn voor publiek langs de baan, zijn ook verboden voor pers en media
 • Men dient herkenbaar te zijn aan een geel of oranje veiligheidshesje, eventueel te verkrijgen in de jurywagen
 • In geval van calamiteiten dient men voldoende afstand te houden en hulpdiensten/organisatie of officials niet te hinderen en deelnemers nimmer herkenbaar in beeld brengen
 • In geval van publicatie van foto of film materiaal graag vooraf het bestuur op de hoogte stellen hiervan
 • Personen dienen zelf verzekerd te zijn voor letsel, schade, diefstal etc.
 • Wanneer men zich niet aan deze regels houdt, kan de organisatie u verzoeken dan wel dwingen het evenementen terrein te verlaten.

Autosport en Autocross in Groningen