Reglementen

AANVULLING SEIZOEN 2019:

Uitlaat geluid mag niet meer dan 96 dB(A) bedragen, gemeten 1m naast, en 1m boven de uitlaat opening bij 4500 rpm. Dit geldt voor ALLE klassen, en dus ook de VrijeStandaard

Iedereen zal ’s morgens gekeurd worden. Teveel lawaai? GEEN deelname, en ook geen discussie hierover!!! Ook tijdens de wedstrijden wordt er gemeten, dan teveel lawaai? Zwarte vlag en einde wedstrijd (ook al ben je vooraf goed gekeurd!).

Er volgt een nieuwe versie van onze reglementen, deze zal z.s.m. online komen waarin dit vermeld staat.

Voor iedereen geldt: GLASWERK in elke vorm is ten strengste verboden!

U kunt tijdens een wedstrijd dag ten alle tijden gecontroleerd worden of u voldoet aan de reglementen. Lees de reglementen en voorkom teleurstelling!

Update 26-06-2019:

  • Transponders dienen in iedere klasse gemonteerd te zijn ten hoogte van de B-stijl, vanaf de komende wedstrijd zal wanneer deze op een andere plaats is gemonteerd een zwarte vlag voor de dag volgen.
  • De “10  minuten sleuteltijd” zal alleen aangevraagd kunnen worden tijdens de laatste finale van de dag. En zal maximaal 2x toegepast gaan worden i.v.m. onze strakke tijdplanning en vergunningseisen.
    Coureurs dienen deze 10 minuten zelf bij een official aan te vragen.

 

Reglementen:

Informatie:

Informatie over de startnummers
Informatie over transponders

 

 

Autosport en Autocross in Groningen