Inschrijving gesloten

De online inschrijving voor alle wedstrijden, en dus deelname aan de ASG clubkampioenschappen is GESLOTEN. We zijn trots op het feit dat we nagenoeg helemaal VOL zitten en er vooralsnog niet aangemeld kan worden voor slechts één wedstrijd.

Dringende oproep aan iedereen die zich ingeschreven heeft; zorg dat de betaling van het startgeld á €100,00 bij ons binnen is. Dit kan per bank via NL29ABNA 0474 8099 94 o.v.v. je naam en startnummer t.n.v. AutoSport Groningen.

Eind van deze week zal de definitieve startlijst online komen, mochten er daarna startplaatsen vrij komen dan leest men dat hier en via onze Facebook pagina.